About us
English
Guang Zhou
        Unit 308, 3/F, Xian Hu Ming Yuan, 68 Huacui Street, Jianye Road, Zhong Shan Da Dao Xi Road,
        GuangZhou, China
        Mobile: 18680293681
        Tel: (86) 20 8552 1040
         Fax: (86) 20 8557 1071
         Email: gzsupport@softspeed.com.cn
最新动态
Shang Hai
          Room 1102, T3 Building,No.166, Minhong Road, Shanghai, China
         Tel:  (86) 21-6191 8360
          Fax: (86) 21-6191 8367

Hong Kong
        Unit B,17/F.,JCG Building,16 Mongkok Road, Kowloon, H.K.
        Tel:  (852) 2628 1198
关于快意